شرایط گارانتی ابزارآلات A.M.A :

موارد زیر شامل گارانتی نمی گردد :

• کارت گارانتی فاقد مهر فروشگاه و تاریخ شروع گارانتی باشد.
• عدم ارائه کارت گارانتی در هنگام استفاده از گارانتی .
• شماره سریال روی بدنه دستگاه و شماره داخل یکی نباشد.
• بازکردن بدنه یا هر یک از اجزا و قطعات دستگاه و اقدام به تعمیر توسط افراد و تعمیرگاه های غیر مجاز .
• خرابی ناشی از استفاده غیر اصولی (بر خلاف مندرجاتدر دفترچه راهنما ) مثل نوسات کمپرسور و فشار بیش از حد به دستگاه مشمول ضمانت نامه نمیشود .
• قطعات مصرفی مانند تیغ پیستون و شکستگی و خرابی هر قسمت از دستگاه به علت بی موالاتی مصرف کننده و به طور کلی خرابی هایی که ناشی از ساخت نباشد ، مشمول ضمانت نامه نمی شود .

توجه : در طی 8 ماه گارانتی هیچ گونه هزینه ای بابت دستمزد و تعویض قطعات از شما دریافت نخواهد شد .

شرایط وارانتی یراق آلات A.M.A :

موارد زیر شامل وارانتی نمی گردد :

• کارت وارانتی فاقد مهر فروشگاه و تاریخ شروع وارانتی باشد.
• عدم ارائه کارت وارانتی در هنگام استفاده از وارانتی .
• خرابی ناشی از استفاده غیر اصولی .